Nieuwsbrief 3 Het Giese Podium

Hallo allemaal,

ik hoop dat deze nieuwsbrief eenieder in goede gezondheid bereikt en ook dat
dat zo mag blijven.

Afgelopen 1,5 jaar hebben we allemaal de ontwikkelingen van het Corona virus
kunnen volgen en velen hebben ook de gevolgen daarvan lijfelijk ondervonden.

Vele activiteiten en festiviteiten vonden geen doorgang in de afgelopen periode
en werden zo mogelijk verplaatst. Zo ook het Giese Podium.

U heeft daarvoor al lang geleden een kaartje gekocht en die zijn ook nog steeds
geldig. Mogelijke nieuwe datum is: 5 november dit jaar maar u wordt daar nog
nader over geïnformeerd.

In de tussentijd gaan we alvast van start met een nieuwe activiteit: Het Giese
Kultur Café (Op zondagmiddag 26 juni de 1e Editie)

Verrassend leuk programma met medewerking van veel plaatselijke muzikanten.

Meer informatie hierover in de uitgave van het Angerlos Nieuws van dit
weekend.

We zien dit Giese Kultur Café tevens als een stukje voorbereiding voor het
volgende Giese Podium.

Met muzikale groet en blijf gezond,

Wim Lourens

Namens organisatieteam Giese Podium en Gies Kultur Café