Jeugd

Stichting Jeugdraad Giesbeek

Inlichtingen: mw. A. Smids, Landaalsestraat 21, 6921 PE te Duiven,

Telefoon     : 0313-63 11 73

email           : smids21@planet.nl        

Sinterklaas comité

Sinterklaas

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuursleden.

Vanaf 1947 organiseert het sinterklaas comité de intocht in Giesbeek. In de begin jaren kwam sinterklaas met een paar pieten per boot aan in Giesbeek maar tegenwoordig wordt hij vergezeld door acht pieten.

Eenmaal per jaar maken wij gebruik van de grote culturele zaal namelijk op de zaterdagavond voorafgaande van de intocht. Op deze avond wordt dat voor de jeugd van groep 5 t/m 8 een filmavond gehouden. Deze avond wordt door een groot aantal kinderen succesvol bezocht!

De volgende ochtend begint het comité al vroeg met het versieren van de zaal om later die middag sinterklaas welkom te heten in de haven van Giesbeek. Na een muzikale tocht met de plaatselijke muziekkorpsen arriveert sinterklaas met zijn vaste koets bij het Hof van Giesbeek(de Kruk).Na even bij gekomen te zijn van de lange tocht worden de jongste kinderen t/m groep 4 vermaakt met een gezellige middag.

Als iedereen dan vervolgens tevreden naar huis terug keert, vervolgen sinterklaas en de pieten hun tocht naar het Binnenrijk om daar nog gezellig met de senioren aldaar een kop koffie te drinken.

Namens het sinterklaas comité,

Charlotte de Keijzer

Telefoon:  0313-632216

E-mail     : sinterklaas.giesbeek@gmail.com