Verhuur

Kulturhus De Brede Blik biedt ruimte aan instellingen, verenigingen en activiteiten van en voor de inwoners van Giesbeek. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom, zover de activiteiten passen binnen de doelstellingen van het Kulturhus: sociale, maatschappelijke, educatieve, culturele en kunstzinnige activiteiten.

Uw activiteiten, zowel structureel als incidenteel, kunt u hier organiseren tegen laagdrempelige tarieven die passen bij een Kulturhus. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden. Geïnteresseerden verzoeken wij in eerste instantie contact op te nemen met de deeltijd activiteitencoördinator die u zal informeren over onze mogelijkheden en tarieven.

Activiteitencoördinator SGCZ:    Wim Lourens

E-mail                   :     beheerder.sgcz@gmail.com

telefoon               :    0313-631937

De SGCZ De Brede Blik werkt voornamelijk met vrijwilligers. In de Brede Blik is geen permanente beheerder aanwezig. De SGCZ stimuleert de zelfwerkzaamheid van de gebruikers om de vrijwilligers te ontlasten . Wij verwachten van alle gebruikers dat zij de zalen weer schoon en in de zelfde staat opleveren. De SGCZ kan bij vergaderingen in overleg vooraf koffie , thee en consumpties klaar zetten. Tijdens de vergadering gaan wij uit van zelfwerkzaamheid. Achteraf verzorgen wij het wassen van de vaat. De gebruikers worden verzocht de vaat in de daarvoor bestemde bakken te verzamelen.

Voor een uitgebreide catering verwijzen wij naar de lokale horeca die bijvoorbeeld een lunch kunnen verzorgen.

De afspraken met de activiteitencoördinator worden vastgelegd in een huurovereenkomst.  Als huurder geeft u daarmee ook aan in te stemmen met de algemene voorwaarden. Aansluitend verwerkt de stichting de huurovereenkomst in de agenda en is daarmee tijd en datum vastgelegd.

Namens het bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor het afsluiten van de huurovereenkomsten.

Penningmeester           : vacant                        penningmeester.sgcz@gmail.com                              

Bij afwezigheid neemt de secretaris de deeltijd beheerder en of penningmeester waar:

Secretaris                      : Otto Salomons          secretaris.sgcz@gmail.com                                           telefoon                         : 0313-630633

Algemene voorwaarden verhuur zalen door de SGCZ