Verenigingen

In dit menu vind u de informatie over de verenigingen en organisaties die op structurele basis zaalruimte huren van de SGCZ. Zo heeft u inzicht in de lopende activiteiten en hoe u met de vereniging en organisatie in contact kunt komen. Zover beschikbaar wordt ook hier voor verdere informatie doorverwezen naar de website van de betreffende vereniging en organisatie.