SGCZ

Centraal op deze website staan de activiteiten en evenementen die vallen onder de Stichting Gebruik Culturele Zaal (SGCZ). Dit is een vrijwilligersorganisatie die per januari 2015 het gebruik van de culturele zaal beheert en die zorgt voor de programmering. SGCZ stelt zich verder tot doel de samenwerking tussen de gebruikers te bevorderen om zo tot nieuwe initiatieven te komen.

Wij als SGCZ willen het Kulturhus concept in Giesbeek nieuw leven inblazen. Wij zijn benieuwd naar uw mening!

In welke sociaal-culturele activiteiten bent u geïnteresseerd? Lijkt het u leuk zelf iets te organiseren? Goede ideeën, opmerkingen en vragen kunt u mailen naar: info@kulturhusgiesbeek.nl.

De Stichting Gebruik Culturele Zaal (SGCZ) is opgericht om het beheer te voeren over het dagelijks gebruik en de programmering van de culturele zaal in Kulturhus De Brede Blik in Giesbeek. De gemeente Zevenaar heeft in 2013 aangegeven dat een nieuw Stichtingsbestuur gevormd moest worden. Dit om de exploitatie en het beheer over de culturele zaal op te pakken. De gemeente Zevenaar wilde zelf geen beheerder meer aanstellen.

Een  aantal vrijwilligers met een dorpshart heeft deze uitdaging op zich genomen. Zij willen de culturele zaal met al haar mogelijkheden voor de Giesbeekse gemeenschap behouden. Zij sluiten hierbij aan op de gemeentelijke nota “Een frisse wind in de wijk”. Ook voor het beheer van het gebruik en programmering van de culturele zaal hebben de vijf vrijwilligers gekozen voor een frisse start. Daarom hebben zij een nieuwe Stichting opgericht waarvan zij het bestuur vormen. De Stichtingsakte is op 4 juli 2014 bij notariskantoor Prick & Van Houten gepasseerd.

 

De SGCZ is ingeschreven onder nummer 61038067 bij de KvK en heeft een eigen bankrekeningnummer: NL40 RABO 0188 2793 42 bij de Rabobank Graafschap-Midden. De Stichting heeft geen winstoogmerk, maar streeft wel naar een sluitende exploitatie.

 

De missie van de SGCZ is: het Kulturhus de Brede Blik is het kloppend hart van Giesbeek                 images

SGCZ                                       : algemeen                     info@kulturhusgiesbeek.nl

Voorzitter                              : vacant                            voorzitter.sgcz@gmail.com

Secretaris                              : Otto Salomons          secretaris.sgcz@gmail.com

Penningmeester                 : vacant                           penningmeester.sgcz@gmail.com

Activiteitencoördinator   : Wim Lourens              beheerder.sgcz@gmail.com

Website                                   : tijdelijk buiten bedrijf: website.sgcz@gmail.com