DKK Gelderland

Horizon dorpje met tekstcontour cor RGB

Vanaf september 2015 is DKK Gelderland gehuisvest in Kulturhus De Brede Blik. DKK staat voor Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. DKK telt 312 leden verspreid over 245 dorpen, kernen, buurtschappen en wijken in Gelderland. De leden zijn dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen, besturen van Kulturhusen, wijkcentra enz. Ook het bestuur van Stichting Gebruik Culturele Zaal Giesbeek is lid van de DKK.

De doelstelling van de DKK is “Het verlenen van ondersteuning in de ruimste zin aan kleine kernen, dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties, teneinde de leefbaarheid op het platteland te behouden en te verbeteren”. Vanuit deze doelstelling ondersteunt de DKK haar leden bij het invullen en organiseren van vitaliteit en zelfwerkzaamheid. We beantwoorden vragen, fungeren als kennisbank, ondersteunen bij projecten, begeleiden het proces om een dorpsplan te maken enzovoorts. Ook is de DKK een serieuze gesprekspartner voor de overheid als het gaat over beleid voor dorpsontwikkeling. DKK laat de stem van actieve bewoners doorklinken bij overheden en maatschappelijke organisaties en maakt inzichtelijk wat er onder de bevolking leeft. DKK zet in op goede relaties tussen dorpshuizen en dbo’s. Met onze slogan ‘Kracht en initiatief van bewoners’ stimuleren wij lokale samenwerking en regionale kennisuitwisseling, maar dit doen wij ook in ons landelijke netwerk van kleine kernen.

Er zijn momenteel vier mensen in dienst van de vereniging en regelmatig lopen studenten mee in het kader van hun stageopdracht of afstudeeronderzoek. De DKK telt negen enthousiaste, betrokken  en deskundige bestuursleden die deze functie als vrijwilliger vervullen. Daarnaast zijn er ongeveer 50 vrijwilligers aan de vereniging verbonden als procesbegeleider voor dorpsplannen. Zij bieden bovendien een helpende hand bij onze activiteiten en evenementen zoals het Gelderse PlattelandsParlement dat wij iedere twee jaar organiseren.

Logo DKK DEFBenieuwd wat wij verder allemaal doen? Bezoek onze website www.dkkgelderland.nl of volg ons op Facebook: www.facebook.com/dkkgelderland