We gaan naar de film in Kulturhus De Brede Blik!!

Een aantal enthousiaste vrijwilligers van het Kulturhus De Brede Blik wil proberen om dit te realiseren.  Als alle voorbereidingen zijn afgerond hopen we u in het voorjaar uit te kunnen nodigen voor een eerste filmvertoning. U komt dan weliswaar niet in een “echte” bioscoop maar in de zaal van het Kulturhus waar we de films willen gaan vertonen. Hoe vaak, welk tijdstip en welke films we gaan vertonen staat nog niet vast maar is nog 1 van de onderwerpen in de voorbereiding. Hierbij wordt ook gedacht aan een filmmiddag voor kinderen. Belangstelling / bezoekersaantallen zijn uiteraard ook mede bepalend voor het slagen van dit initiatief, maar we denken dat dit in Giesbeek zou kunnen lukken.   We houden u op de hoogte van de stand van zaken via het Angerlo’s nieuws en social media.

Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor een Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze vorderingen en als eerste te worden geïnformeerd over de films die vertoond gaan worden.

Stuur dan mailtje naar: beheerder.sgcz@gmail.com