Wegen en riool op de schop

Riolering en wegen in een groot deel van de kern van Giesbeek gaan in de komende jaren op de schop. De gemeente Zevenaar grijpt dat aan om ook trottoirs, openbare verlichting en groenvoorziening op te knappen. Samen met inwoners, instellingen en ondernemers wil de gemeente een plan opstellen. Op dinsdag 31 januari is er  tussen 15:00 en 20:30 uur een informatiebijeenkomst in Kulturhus De Brede Blik.